శతకము రచించినవారు


శతకము                  రచించినవారు 
దాశరథి శతకము                - కంచెర్ల గోపన్న
కృష్ణ శతకము                         - నృసింహ కవి
శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకము         - ధూర్జటి
సుమతి శతకము                - బద్దెన
వృషాధిప శతకము                  - పాలకురికి సోమనాథుడు
నరసింహ శతకము                   - శేషప్ప కవి
ఆంధ్రనాయక శతకము              - కాసుల పురుషోత్తమకవి
మారుతి శతకము                     - గోపీనాథము వేంకటకవి
భాస్కర శతకము                      - మారవి వెంకయ్య
నారాయణ శతకము                  - బమ్మెర పోతన
నరసింహ శతకము                - శేషప్ప కవి
దేవకీనందన శతకము                -  వెన్నెలకంటి జన్నయ్య (1450)
చెన్నమల్లు సీసములు                - పాలకురికి సోమనాథుడు
గువ్వలచెన్న శతకము               -
కుప్పుసామి శతకము                  - త్రిపురనేని రామస్వామి
ధూర్తమానవా శతకము                - త్రిపురనేని రామస్వామి
సంపఁగిమన్న శతకము                - పరమానంద యతీంద్ర
కుమార శతకము                         - ఫక్కి వేంకట నరసింహ కవి
వేంకటేశ శతకము                        - తాళ్ళపాక పెదతిరుమలార్య
శ్రీ (అలమేలుమంగా) వేంకటేశ్వర శతకము      -  తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
వేమన పద్యములు                        -   వేమన
సూర్య శతకమ్‌                              -  మయూరకవిః
నీతి శతకమ్‌                                  - భర్తృహరిః
శృంగార శతకమ్‌                            - భర్తృహరిః
వైరాగ్య శతకమ్‌                             - భర్తృహరిః
మంచి మాట వినర మానవుండ!      - శ్రీమతి భమిడి కామేశ్వరమ్మ
సూర్య శతకము                             - దాసు శ్రీరాములు
సదానందయోగి శతకము               - సదానందయోగి
శివముకుంద శతకము                   -  పరమానంద యతీంద్ర
కుమారీ శతకము                          - ఫక్కి వేంకట నరసింహ కవి

మృత్యుంజయం                             - మాధవపెద్ది బుచ్చిసుందరరామశాస్త్రి